Gustosa

PIZZA BIANCA
€11.00

Ingredients: Mozzarella, Fresh Tomato, Parmesan, Basil Oil