4 Formaggi

PIZZA BIANCA
€12.00

Ingredients: Mozzarella, Gorgonzola, Smoked Cheese, Parmesan