Diavola

PIZZA ROSSA
€13.00

Ingredients: Tomato Sauce, Mozzarella, Spicy Salami